Zarząd spółki

Józef Spik
 Prezes Zarządu

Tomasz Lalek
 Wiceprezes Zarządu