Zarząd spółki

Prezes Zarządu
Józef Spik

Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lalek