Dane firmy

INFORMACJE PRAWNE

Nazwa i siedziba

„Kuźnia-Zawadzkie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul.Lubliniecka 6a, 47-120 Zawadzkie

Dane Rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 172 663
NIP: 756-18-54-714;
Kapitał zakładowy: 4.200.000,00 PLN

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY