Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Hałajko

Sekretarz Rady Nadzorczej
Kamil Piecuch

Członek Rady Nadzorczej
Henryk Cisiński